კონფიტი (ფერადი ქაღალდის წვიმა); ფოიერვერკის შადრევანი;
GEL 200
მძიმე ბოლი; ფოიერვერკის შადრევანი;
GEL 300
ფოიერვერკის ჩანჩქერი; ნახ. პროფესიონალური ფეიერვერკი;
GEL 650
პიროწარწერა; პროფესიონალური ფეიერვერკი;
GEL 700