ნახ. პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 30 მმ გასროლა 16 ხანგრძლივობა 26 წმ
GEL 50
ნახ. პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 30 მმ გასროლა 19 ხანგრძლივობა 18 წმ
GEL 70
ნახ. პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 30 მმ გასროლა 25 ხანგრძლივობა 28 წმ
GEL 80
ნახ. პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 30 მმ გასროლა 25 ხანგრძლივობა 39 წმ
GEL 90
ნახ. პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 30 მმ გასროლა 36 ხანგრძლივობა 43 წმ
GEL 100
ნახ. პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 30 მმ გასროლა 49 ხანგრძლივობა 51 წმ
GEL 120
ნახ. პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 25-30 მმ გასროლა 61 ხანგრძლივობა 60 წმ
GEL 195
ნახ. პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 30 მმ გასროლა 49 ხანგრძლივობა 52 წმ
GEL 200
ნახ. პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 20 მმ გასროლა 200
GEL 250
ნახ. პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 30 მმ გასროლა 100 ხანგრძლივობა 34 წმ
GEL 350
ნახ. პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 30 მმ გასროლა 150 ხანგრძლივობა 40 წმ
GEL 350
ნახ. პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 30 მმ გასროლა 160 ხანგრძლივობა 59 წმ
GEL 400
პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 30 მმ გასროლა 308 ხანგრძლივობა 41 წმ
GEL 950