პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 100 მმ ხანგრძლივობა 38 წმ 
GEL 350
პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 75 მმ გასროლა 36 ხანგრძლივობა 1წთ 9 წმ
GEL 450
პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 65 მმ გასროლა 36 ხანგრძლივობა 1წთ 23 წმ
GEL 470
პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 75 მმ გასროლა 36 ხანგრძლივობა 1წთ 40 წმ
GEL 490
პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 100 მმ გასროლა 16 ხანგრძლივობა 50 წმ  
GEL 500
პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 100 მმ ხანგრძლივობა 1 წთ 9 წმ 
GEL 550
პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 75 მმ გასროლა 36 ხანგრძლივობა 1 წთ
GEL 550
პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 100 მმ ხანგრძლივობა 1 წთ 26 წმ
GEL 700
პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 75-125 მმ ხანგრძლივობა 55 წმ 
GEL 1000
პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 30-150 მმ ხანგრძლივობა 2 წთ 32 წმ 
GEL 3000
პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 30 - 200 მმ ხანგრძლივობა 45 წმ
GEL 3500
პროფესიონალური ფეიერვერკი კალიბრი 150 - 200 მმ ხანგრძლივობა 43 წმ
GEL 4500