შერეული ფეიერვერკი კალიბრი 30-120 მმ ხანგრძლივობა 41 წმ 
GEL 200
შერეული ფეიერვერკი კალიბრი 30-120 მმ გასროლა 41 ხანგრძლივობა 41 წმ
GEL 245
შერეული ფეიერვერკი კალიბრი 30-50 მმ გასროლა 65 ხანგრძლივობა 56 წმ
GEL 300
შერეული ფეიერვერკი კალიბრი 30-50 მმ გასროლა 142 ხანგრძლივობა 2 წთ 17 წმ
GEL 550
შერეული ფეიერვერკი კალიბრი 30-150 მმ ხანგრძლივობა 1 წთ 55 წმ 
GEL 650
შერეული ფეიერვერკი კალიბრი 30-150 მმ ხანგრძლივობა 72 წმ 
GEL 1200
შერეული ფეიერვერკი კალიბრი 20 - 150 მმ ხანგრძლივობა 1წთ 32 წმ
GEL 1500
შერეული ფეიერვერკი კალიბრი 30-150 მმ ხანგრძლივობა 61 წმ 
GEL 1500